[./index.html]
[./wiezijnwij.html]
[./waaromplumbo.html]
[./oversite.html]
[./contact.html]
[./fotos.html]
[./links.html]
[./gegevens.html]
[./sanitair.html]
[./verwarming.html]
[./zonneboilers.html]
[./ventilatie.html]
[./airco.html]
[./renovaties.html]
[./riolering.html]
[./waterbehandeling.html]
[./regenwater.html]
[./wellness.html]
[./zwembad.html]
[./doehetzelf.html]
[./voorbeeldventilatie.html]
[http://www.ventomatic.com/]
[http://www.thermelec.be/]
[http://www.ubbink.be/]
[http://www.ventichape.be/index.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]

Bij nieuwbouw of het grondig renoveren van een woning is ventilatie verplicht. Daar woningen steeds beter geïsoleerd zijn en als het ware bijna luchtdicht gemaakt worden  komt de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht vaak in het gedrang.  Voor het ventileren van een woning bestaan er vier verschillende systemen . Daar verwarmen steeds duurder wordt en de mensen er ook alles aan doen om de warmte in hun huis te houden kiezen steeds meer mensen voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie …namelijk systeem D. Ik heb alvast alle vier de systemen even op een rijtje gezet.

Bij een normale woning produceert een gezin van vier personen - douchen, was , koken, planten, transpiratie, huisdieren,enz.... - 10 liter waterdamp per etmaal!!
Goede ventilatie voorkomt nattigheid, schimmels, onbehaaglijkheid en slechte luchtkwaliteit

Systeem A

Bij dit systeem kom de verse lucht binnen via roosters in ramen en deuren. De doorstroming van lucht gebeurt langs  spleten onder de deuren of via roosters in deuren of binnenwanden. De afvoer van vervuilde lucht vindt plaats op natuurlijke wijze via verluchtingskokers volgens het principe van een schoorsteen.

+ lage kostprijs doordat het eenvoudig te installeren is, het systeem vergt noch onderhoud, noch elektriciteit.

-  Het systeem is niet of weinig regelbaar en naargelang de weersomstandigheden blaast de wind de warmte massaal naar buiten  of trekt de schoorsteen helemaal niet of te weinig.

  

Systeem B

Dit systeem zal je echter nooit in de praktijk terug vinden. Bij dit systeem wordt ˜koude" buitenlucht via een ventilator ingeblazen. De afvoer van vervuilde lucht gebeurt langs verluchtingskokers die zo dicht mogelijk bij de nok moeten uitmonden.

+ werkt beter dan systeem A , in alle weersomstandigheden.

- alles behalve energievriendelijk: verbruikt stroom, koude lucht wordt naar binnen geblazen en warme lucht naar buiten.

  

Systeem C

Bij dit systeem vind de toevoer van verse lucht plaats via roosters in ramen en deuren . De afvoer gebeurt  mechanisch, met ventilators in de natte plaatsen.

+ dit systeem werkt in alle weersomstandigheden , doordat het systeem met ventilators werkt is de plaats van de afvoeropening  minder belangrijk. Dit systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie , bvb. In badkamer of toilet.

-Met dit systeem kan men onderdruk creëren waardoor rookgassen van kachels of haard naar binnen kunnen trekken , bovendien verdwijnt de warmte ook rechtstreeks naar buiten.

Bij kinderen die opgroeien in vochtige huizen komen 2,5 maal zoveel chronische aandoeningen van de luchtwegen voor als bij kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving met minder vocht
Als twee personen slapen in een goed afgesloten kamer (inhoud 20 m³) zonde bewuste ventilatie, is na een half uur de luchtkwaliteit beneden de behaaglijkheidsvorm gedaald . Na tweeënhalf uur wordt de maximale aanvaardbare CO2 waarde bereikt ; Per 8 uur wordt 1,5 liter waterdamp geproduceerd.

Systeem D

Het ventilatiesysteem met warmterecuperatie

  
Voor ventilatie bedoelde openingen als roosters en klepraampjes  worden door de bewoners meer gebruikt om de temperatuur te beïnvloeden dan de luchtkwaliteit. M.a.w. naarmate het buiten kouder wordt, wordt er slechter of in het geheel niet geventileerd. Natuurlijke ventilatie is daardoor in te beperkte mate aanwezig, daarom is een mechanische ventilatie vereist.

Werking van het systeem :

- vervuilde lucht wordt in de natte plaatsen (keuken,toilet,badkamer) afgezogen en via een warmtewisselaar naar buiten gestuwd.

- verse lucht wordt doorheen de warmtewisselaar via een leidingsysteem naar living,slaapkamers,bureau,… gevoerd.

- op het ogenblik dat de twee luchtstromen de warmtewisselaar passeren, warmt de afgevoerde lucht de verse buitenlucht op zonder dat er kans is op vermenging.

- een bypass maakt het mogelijk om in de zomer de woning met niet-voorverwarmde lucht te ventileren, zodat men ’s nachts de woning op deze manier kan koelen.

-Er bestaan systemen waarbij de aangevoerde lucht eerst via  een ondergrondse leiding ‘gratis’ voorverwarmd/gekoeld wordt, met een nog groter rendement als gevolg.

- deze systemen kunnen voorzien worden van pollenfilters

  
winter situatie
zomer situatie

Voordelen van een warmte recuperatiesysteem

Optimale aanvoer van verse lucht in gans de woning

De warmte dia anders integraal verloren gaat wordt voor een groot deel gerecupereerd

Kan ook gebruikt worden om te koelen

Gebruiksvriendelijk , kan eventueel harder draaien wanneer er veel volk aanwezig is

Laag stroomverbruik dankzij gelijkstroomventilatoren

Draagt bij aan een gezonder leefmilieu

Geen tocht en vochtproblemen meer

Lange levensduur

Nadelen:

Niet altijd even makkelijk om in een woning te integreren , daar doorgaans vrij grote verluchtingskanalen nodig zijn. of meerder kleine.

Kostprijs: een warmte recuperatiesysteem is duurder in vergelijking met de andere ventilatiesystemen, maar op termijn haal je dit er dan ook weer uit.